(Tiếng Việt) Mua bồn chứa xăng dầu cần lưu ý điều gì?