(Tiếng Việt) Nên xây nhà thép tiền chế để ở hay không?