(Tiếng Việt) Thiết kế nhà thép tiền chế cho công trình dân dụng gồm những công việc gì?