(Tiếng Việt) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DỰ ÁN