(Tiếng Việt) Vì sao nên sử dụng kết cấu thép trong thi công