LIÊN HỆ

THÔNG TIN

  • Địa chỉ: số 02 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Đài 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
  • Email: marketing@tankhanh.vn
  • Điện thoại: 0842.805.222