LIÊN HỆ

THÔNG TIN

  • Địa chỉ: Xóm Đài 1, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
  • Email: marketing@tankhanh.vn
  • Điện thoại: 0842.805.222