(Tiếng Việt) Thành lập Chi bộ Công ty CP Kết cấu thép và xây dựng Tân Khánh